Bronisław Huberman. W hołdzie geniuszowi skrzypiec. Tribute to the Violin Genius.

Niniejsza płyta jest hołdem złożonym osobie Bronisława Hubermana – wielkiego skrzypka, humanisty, polityka, filantropa, piewcy pokoju i jedności europejskiej, zasłużonego dla wielu prześladowanych muzyków żydowskich założyciela The Palestine Orchestra. Została nagrana we wrześniu 2019 roku jako dzieło artystyczne stanowiące całość z pracą doktorską zatytułowaną Bronisław Huberman – analiza estetyki gry wielkiego wirtuoza skrzypiec na podstawie nagrań, opracowań oraz transkrypcji jego autorstwa pióra Magdaleny Ziarkowskiej-Kołackiej. Najsilniejszą motywacją do jej stworzenia była potrzeba ocalenia od zapomnienia tego genialnego wiolinisty, o którym w Polsce mówi się wciąż zbyt mało, a którego działalność muzyczna i społeczna jest godnym do naśladowania przykładem.