Michael Garrett – Piano Works

Barbara Karaskiewicz gra te utwory z pewnością techniczną, żywotnością rytmiczną i opanowaniem. Różnicuje i wspaniale charakteryzuje. Dodała nawet własne ozdobniki – bez wątpienia za zgodą kompozytora – w niektórych utworach cyklu Circe.

Jonathan Woolf (MusicWeb International)